Zadaj pytanie on-line
 • Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin
  Szybki kontakt

  Potrzebujesz porady technicznej ?

  Napisz do nas na GG
   

  audio@audioexpert.pl

  kom. 608 500 600
  kom. 600 053 719
  kom. 535 199 770
  Stacjonarny 32 / 231 27 89
   SONUS FABER LUMINA II AMATOR / walnut
   Szybki podgląd
   3 499,00 zł
   SONUS FABER LUMINA II AMATOR / wenge
   Szybki podgląd
   3 499,00 zł
   SONUS FABER LUMINA II AMATOR / red
   Szybki podgląd
   3 499,00 zł
   Dali iO-12 Słuchawki Bluetooth
   Szybki podgląd
   4 799,00 zł
   DALI OBERON 9 / SPRAWDŹ SWÓJ MEGA RABAT !
   Szybki podgląd
   3 995,00 zł
   Amphion Argon 5C głośnik centralny / Raty 0% lub SPECJALNY rabat !!! Dzwoń 608 500 600
   Szybki podgląd
   7 290,00 zł
   Amphion Argon 0 / Raty 0% lub SPECJALNY rabat !!! Dzwoń 608 500 600
   Szybki podgląd
   3 195,00 zł
   Amphion Argon 1 / Raty 0% lub SPECJALNY rabat !!! Dzwoń 608 500 600
   Szybki podgląd
   3 895,00 zł
   Amphion Argon 7LS / Raty 0% lub SPECJALNY rabat !!! Dzwoń 608 500 600
   Szybki podgląd
   13 795,00 zł
   KEF R6 META / Kolumna centralna
   Szybki podgląd
   7 198,00 zł
   Jesteśmy partnerami FIRM:
   PROFESJONALNE MYCIE WINYLI
   anigif11

   Regulamin   Regulamin sklepu internetowego

   § 1

   Postanowienia wstępne

   1. Sklep internetowy AUDIOEXPERT.PL, dostępny pod adresem internetowym www.audioexpert.pl prowadzony jest przez E-SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w GLIWICACH, UL. ZWYCIĘSTWA 52A wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00 PLN, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327 ;

   1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

   § 2

   Definicje

   1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   2. Sprzedawca – E-SHOP SP. Z O.O. z siedzibą w GLIWICACH przy ul. ZWYCIĘSTWA 52A, kod pocztowy 44-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327;

   3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

   4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.audioexpert.pl

   6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

   7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

   8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

   9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

   10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

   11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

   13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   § 3

   Kontakt ze Sklepem

   1. Adres Sprzedawcy: E-SHOP. SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 52A, 44-100 GLIWICE

   2. Adres e-mail Sprzedawcy: audio@audioexpert.pl

   3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 231 27 89

   4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

   5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 :00- 18:00 (pon. - pt.), 10:00 – 14:00 (sob.)

   § 4

   Wymagania techniczne

   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   3. włączona obsługa plików cookies,

   § 5

   Informacje ogólne

   1. Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Audioexpert.pl Gliwice w chwili składania zamówienia.

   2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

   3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych

   4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu Audioexpert.pl Gliwice.

   5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

   7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   § 6

   Zakładanie Konta w Sklepie

   1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

   § 7

   składanie Zamówienia

   1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Audioexpert.pl , poczta elektroniczną.

   2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub poczta elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych przez pracownika sklepu Audioexpert.pl

   3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie anulowane.

   4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne w upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

   5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 10% zaliczki.

   6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

   § 8

   Oferowane metody płatności

   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   1. Gotówką, przy odbiorze towaru w puncie sprzedaży

   2. Przelewem, zgodnie z opisaną poniżej procedurą:

    sklep Audioexpert.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty, w momencie wpływu na konto sklepu Audioexpert.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

   3. Nabywca może również zakupić towar w systemie ratalnym.

   § 9

   Oferowane metody dostawy i transportu towarów

   1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

   2. Oferujemy własny bezpłatny transport w granicach administracyjnych Gliwic ,
    (powyżej granic administracyjnych miasta Gliwice istnieje również możliwość dostarczenia po uprzednim umówieniu)

   3. W pozostałych przypadkach towar dostarczany jest przesyłką pocztową lub firmą kurierską na koszt odbiorcy. (Nabywca obok ceny towaru/ów pokrywa koszt dostawy, pobrania zapłaty i ewentualnego ubezpieczenia wysyłki)

   • odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

   • Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”

   § 10

   Reklamacje i gwarancje oraz prawo odstąpienia od umowy


   1.Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.

   2.Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

   3.Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

   4.Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014  roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie Audioexpert.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

   Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. 

   W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


   Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy.
   Sklep gwarantuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania faktury korygującej przez Nabywcę, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.


   W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 32/2312789 lub kontakt mailowy na adres: audio@audioexpert.pl - każdemu Kupującemu udzielimy wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.


   art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta:
   „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.”


   § 11

   dowody sprzedaży

   Do każdego zakupionego produktu w sklepie Audioexpert.pl jest dołączana faktura imienna VAT, paragon fiskalny - na życzenie Nabywcy. 


    Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy jest on dołączony do przesyłki. 


   Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. 


   Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone.
   W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres sklepu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.


   Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.


   Wszystkie ceny zawierają opłatę KGO ( koszty gospodarowania odpadami )


   § 12

   Dane osobowe w Sklepie internetowym

   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   § 14

   Postanowienia końcowe

   Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 


   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


   Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 


    Zawartość sklepu Audioexpert.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.


   Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu Audioexpert.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów.


   Sklep Audioexpert.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 


   Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.


   Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę E-shop sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.


   W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Audioexpert.pl Gliwice spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.


    1.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

   1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

     

   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

   S
   Sklep internetowy audioexpert.pl, oferuje kolumny pylon audio, japońskie wzmacniacze wielokanałowe, oraz kolumny monitor audio. Nowoczesne wzmacniacze stereo oferujemy w cenie promocyjnej w tym kolumny podłogowe tanio oraz odtwarzacze sieciowe tanio. Oferujemy równierz zestaw stereo, poszukiwane w internecie gramofony sklep online, natomiast kolumny jbl czy sprzęt hifi sklep to nasza firma, firma primare salon to również lyngdorf salon Katowice. Nasza sprzedaż jest jedyna w swoim rodzaju bo sklep audioeexpert.pl to sklep jedyny w swoim rodzaju,nasi sprzedawcy pomogą w zakupie zapraszamy do kontaktu.
   Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
   Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.